Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Έχοντας υπόψη την αριθμ. 53 Απόφαση της 13η/8-9-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (Ερευνητική Μονάδα Σίνδου) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Διαχείριση της βαμβακοκαλλιέργειας για μείωση εισροών, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κόστους παραγωγής, με χρήση καινοτόμων μεθόδων γεωργίας ακριβείας και εκπαίδευση των παραγωγών" 

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω:

Πρόσκληση

Πρόταση

Επικοινωνία

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Ινστιτούτο Εδαφουδατικών Πόρων- Τμήμα Εγγειών Βελτιώσεων
Οδός Γοργοποτάμου, Σίνδος, 57400 Ελλάδα

(+30) 2310.798790, 2310.798144

(+30) 2310.796352

  lri@swri.gr

 www.lri.swri.gr

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand