Αποδοχή πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της 2994/40390/21.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου LENSES. Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. | ΙΕΥΠ

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2994/40390/21.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Learning and action alliances for Nexus environments in an uncertain future» – LENSES». Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται η άσκηση ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

Μπορείτε να το κατεβάσετε απο εδώ

Contact

Hellenic Agricultural Organisation "DEMETER"
Soil and Water Resources Institute-Land Reclamation Department
Gorgopotamou Str, Sindos, 57400
GREECE

(+30) 2310.798790, 2310.798144

(+30) 2310.796352

  lri@swri.gr

 www.lri.swri.gr

Sign up for the newsletter

Sign up to receive email from the latest updates.

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand